Продължава доброволческата дейност по почистване на зелените площи и местата за отдих и игра в Русе. Тя е част от кампанията „Да изчистим България заедно“ и е отворена за участие на всички заинтересовани граждани. В зелената инициатива вече се включиха общински служители от дирекциите „Екология и Транспорт“, „Правни дейности“, „Административно обслужване“ и „Финансово стопански дейности“. На 3 октомври предстои участието и на дирекциите „Хуманитарни дейности“ и „Обществен ред и сигурност“. Всеки желаещ да вземе участие и да даде добър пример, може да получи съдействие и допълнителна информация на телефон 082/506 793. На него следва да бъде подадено и местоположението на почистената площ и количеството събрани отпадъци, за да се определи начинът за извозването им.

Общински служители и граждани – заедно в поддържането на градските пространства

Тази събота общински служители продължават своята доброволческа дейност по почистване и облагородяване на пространствата за отдих и игра в Русе. 

Служителите  от дирекция „Обществен ред и сигурност“ ще се погрижат за чистотата на междублоковите пространства в Централен Южен район. Те ще очакват всички граждани, които искат да се присъединят към тях, в 10 часа пред блок „Пушкин“.

Работещите в дирекция „Хуманитарни дейности“ ще действат в района на бившия дом „Майка и дете“, за да направят двора му още по-приветлив.

Ръководството на Община Русе припомня, че един от начините за засвидетелстване на любовта и уважението към родното място е всички заедно да вдъхнем нов живот на градинката край блока или близката детска площадка.    Инициативата ще продължи и през следващата събота – 10 октомври, когато ще се включат и дирекциите, отговарящи за устройството на територията и контрола по строителството.

сн. Архив

Сподели: