Общински съветник негодува срещу кебапчийницата пред Съдебната палата в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

От скоро жителите и гостите на град Русе имат възможността да се „насладят“ на нов вид атракция, разхождайки се по центъра на най-европейския български град.

В пространството между сградата на Съдебната палата и Паметника на свободата, е обособено съоръжение от което постоянно звучи ориенталска музика, сервира се алкохол и се носи миризма от приготвяните там кебапчета и кюфтета.

Съдии и прокурори, работещи в Съдебната палата, са потърсили съдействие от общинските съветници от „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ относно въпросната кебапчийница.

От текста на въпросното става ясно, че съгласно Решение №594, прието с протокол №24/20.7.2017 година на Общински съвет – Русе, е решено да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1.12.2017 г. до 7.1.2018 година за организиран коледен базар, а именно преместваеми обекти – 25 брой павилионни коледни къщички за търговска дейност в зона „Б“, площад „Свобода“.

Съгласно цитираното решение на посоченото място не би следвало да бъдат разполагани други търговски обекти.

Въпросите, които отправя Владо Владов към Кмета Стоилов в тази връзка са следните. Първо – на какво правно основание е разположено заведението за хранене, след като същото не е било обект на решение на ОбС-Русе? Второ – подходящо ли е пред централния вход на една от най-красивите сгради в гр. Русе, която е и символ на държавността, да се разполага кебапчийница от която да звучи ориенталска музика. Трето – отговаря ли заведението на санитарно-хигиенните изисквания за продажба на храна и като не отговаря има ли отправен сигнал към Областна дирекция по безопасност на храните с оглед защитаването живота и здравето на русенци, които закупуват храна от въпросното? На последно място изниква въпросът къде работещите там лица или посетителите ползват тоалетна или мият ръцете си?

След внасянето на питането в деловодството на Общинския съвет, граждани са сигнализирали Владов, че служители на КООРС са извършили проверка на съоръжението, но то все още е там и функционира.

Патриотът настоява кебапчийницата да бъде премахната от там в съвсем къси срокове, за да не се превръща центъра на града в пространство, характерно за турбофолк концерт – нещо, което неминуемо ще нанесе щети върху образът на нашия град.

Сподели:

Още новини от деня