ВМРО няма да регистрира листи и ще участва в изборите за НС с активна кампания „Не подкрепям никого“

ОбС – Русе прие декларация относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Като орган на местно самоуправление общинският съвет следва да бъде изразител на общественото мнение по различни вътрешни и външнополитически актуални събития.

В края на 2023 г. правителството на Република България обяви за свой огромен успех частичното приемане на Република България в шенгенското пространство, а именно чрез въздушни и морски граници. Същевременно стана ясно, че за сметка на тази „отстъпка“ сме се поддали на австрийския рекет и сме приели редица условия неизискващи се от шенгенското споразумение, които са в ущърб на българските граждани. Най-разискван в медиите е ангажиментът ни да приемаме обратно незаконно преминали мигранти, регистрирани за първи път на територията на нашата страна, което действително е сериозен проблем застрашаващ реда и сигурността в държавата. За община Русе и за пограничните с Румъния региони обаче огромен проблем съставлява изискването за допълнителни проверки на по вътрешните ГКПП. И към момента сме свидетели на огромни задръствания и тежък трафик по ГКПП между Русе и Гюргево. Затруднени са икономическите и транспортни връзки между нашите две страни, за което русенци плащат с по-нисък стандарт и множество неудобства. „Комрпомисът“, който беше допуснат от българското правителство облагодетелства единствено малка група хора, които пътуват с въздушен транспорт с цел бизнес или туризъм, а жертва развитието на целия регион и развитието на транспортния бранш.

Днес Общински съвет – Русе по предложение на общинските съветници от групата на „ВМРО – България на регионите“ прие декларация, относно частичното приемане на Република България в шенгенското пространство, както следва:

Ние, общинските съветници в Община Русе категорично осъждаме недопустимия „компромис“, който правителството на Република България направи за частичното приемане на страната ни в шенгенското пространство.

За нас, като представители на българското общество в местната власт, е напълно неприемливо отстъплението от страна на властимащите у нас пред натиска на Република Австрия в ущърб на изконните български интереси, подкрепени от изпълнението на всички условия за присъединяване към шенгенското споразумение. Изискването и поетият ангажимент от страната ни за допълнителни гранични проверки по граничните пунктове между България и Румъния допълнително ще затрудни и без това натоварения трафик, ще ограничи икономическите връзки на пограничните райони, ще доведе допълнително до задръствания, замърсявания и други проблеми за жителите им. До още по-тежки последици би довело и масовото депортиране на незаконни мигранти към територията на страната ни.

Настояваме българските власти да положат максимални усилия тези неблагоприятни условия да бъдат преразгледани. Те не произтичат от нито един общоевропейски акт. Българските власти следва да направят всичко възможно да се облекчи, а не да се отежнява преминаването на граничните пунктове със съседна Румъния, като Общински съвет – Русе призовава да се проучат възможностите МПС на двете страни да преминават без проверка.

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Русе, изразяваме тази позиция, като глас на голяма част от жителите на нашата община.

Към декларацията се добави е текст, предложен от общинския съветник от групата на ПП „Възраждане“ Мариян Димитров, който предвижда налагане на вето по отношение на Австрия във всички международни организации.

Сподели: