тролейбус

Общински съветници питат кога ще има нови превозни средства за обществения градски транспорт в Русе

„Всички ние сме свидетели в какво състояние са автобусите и тролейбусите, които се използват за нуждите на обществения градски транспорт в Русе – меко казано лошо. Грозни, силно амортизирани и опасни превозни средства.

Добре е известно, че общественият градски транспорт е важна социална функция, която е грижа на общините, не само в България, а и в Европа. Практика е общините да обновяват автобусния парк чрез бюджетни средства, европейски програми или целеви държавни субсидии, а стопанисването, поддръжката и експлоатацията да се осъществява от общински търговски дружества. Простите сметки показват, че не е възможно с приходи от постъпления за билети и карти да се закупуват нови превозни средства, нито да се изплащат кредити за тяхното купуване.

В тази връзка са и нашите два въпроса:
1. Имате ли намерение да инициирате извънредна сесия на ОбС Русе, на която да се обсъдят варианти и възможности за решаване на проблемите на обществения градски транспорт в Русе? И ако да, в какъв срок?

2. Кога ще бъдат закупени първите нови превозни средства за нуждите на обществения градски транспорт в Русе, които да бъдат стопанисвани и експлоатирани от Общински транспорт Русе АД?

Нашето виждане е, че това може да се осъществи още през 2019 г. чрез собствени общински бюджетни средства и искане за целева държавна субсидия от натрупаните държавни бюджетни излишъци.

Уважаеми г-н Стоилов,

Проблемът, който поставяме е от голямо обществено значение и в тази връзка се надяваме да отговорите лично на сесията на общинския съвет не само на нас, а и на всички русенски граждани“, казват проф. д-р Велизар Павлов, д-р Теодора Констооантинова и доц. д-р Иван Станев – общински съветници от Демократична България в ОбС – Русе.

Сподели:

Още новини от деня