Общински съвет – Бяла отмени Наредба за предоставянето на концесии по чл. 71, ал.1 от ЗОС

Общински съвет – Бяла отмени Наредба за предоставянето на концесии по чл. 71, ал.1 от ЗОС, приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 15.04.2004 г. на Общински съвет Бяла….

Source: *119518.html

    

Сподели: