Общински съвет - Ветово започна заседанието си на открито в знак на протест

Общински съвет – Ветово започна заседанието си на открито в знак на протест

Общински съвет – Ветово започна заседанието си на открито сега. /на снимките – подготовката за заседанието преди минути/ То се води от председателя д-р Мехмед Мехмед. Мястото е на изхода на град Ветово в посока Глоджево, като по този начин бе блокирано и движението в участъка.

Предстои приемане на декларация за лошото състояние на местната пътна мрежа, което е първа точка в дневния ред. Ето я и самата нея:

Общински съвет – Ветово, изразявайки своя протест срещу безобразното състояние на републиканската пътна мрежа, лишаваща жителите на нашата община от транспортна, културна и икономическа свързаност, ясно осъзнавайки отговорната си роля като орган на местното самоуправление и заявявайки решимостта си за прекратяване на неравностойното и унизително третиране на гражданите и гостите на Община Ветово, настоява за:

1. Предприемане на незабавни действия за основен ремонт на пътищата от републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на Община Ветово.
2. Стриктен и незабавен контрол от страна на компетентните държавни органи срещу движението на тежкотоварни автомобили с тегло над допустимото.
3. Стриктен и незабавен контрол от страна на компетентните държавни органи срещу движението на тежкотоварни автомобили със скорост над допустимата.

Председателят на Общинския съвет д-р Мехмед Мехмед обясни: Днешният протест на общинския съвет е във връзка със състоянието на републиканската пътна мрежа, но всички знаете състоянието и на общинската, такава в населените места. За информация на всички, които не знаят, за тази 2018 г. общинският съвет е гласувал 1 900 000 лв. за асфалтиране на улици на територията на община Ветово. По спомен ще ви кажа, около 550 000 лв. за гр. Ветово, около 520 000 лв. за гр. Глоджево, около 500 000 лв. за с. Смирненски и останалата част е разпределена между Сеново, Кривня и Писанец. Гледали сме съразмерено според големината на населеното място. Всички бяхте свидетели, че в началото на годината беше извършен ремонт на една част от улиците в различните населени места. За ваша информация да кажа асфалтирането, което беше направено преди няколко месеца, беше със средства от миналата година, тези улици трябваше да бъдат асфалтирани миналата година, както и голяма част от тези, които са предвидени за тази година.
2016 г. бяхме предложили определен брой улици за асфалтиране. Те не бяха асфалтирани, прехвърлиха се за 2017 г. 2017 г. също бяха асфалтирани избирателно и голяма част не бяха асфалтирани, прехвърлиха се за 2018 г., така че сега най-вероятно ще бъдат прехвърлени за 2019 г. и съм на 99% сигурен, че догодина ще бъде извършено асфалтирането, защото предстоят избори, за да излезе г-н Георгиев и да обяви „Ето, виждате ли аз като кмет на община Ветово се грижа за жителите на тази община и асфалтирам.“, защото според него хората не помнят повече от три месеца. Така че очаквайте асфалтиране на улици в община Ветово във всяко населено място някъде след юли месец, за да може да запомните кой е асфалтирал, да не би случайно да забравите до октомври месец. Това мога да кажа, колеги, като информация. Така че в момента 1 500 000 лв., даже и повече, 1 600 000 лв. в момента стоят в бюджета на община Ветово и чакат да бъдат изразходени.“

Заместник-председателят на ОбС Димитър Денев обясни, че години наред алармират за проблема. По думите му неподдържаните пътища били разрушавани и от тежкия трафик на камиони, тъй като в района има предприятие за добив на инертни материали.

Общинските съветници бяха подкрепени и от депутата от ДПС Бюрхан Абазов. Ето какво каза той:
„Бюрхан Абазов – Народен представител в 44-то Народно събрание:
Благодаря.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Уважаеми жители на община Ветово,
Абсолютно се присъединявам към всичко това, което казаха досега общинските съветници и кметовете. Пътищата в нашата община са в безобразно състояние така, както от републиканската пътна мрежа, така и от общинската пътна мрежа. Ако трябва да сме точни, трябва да ги разграничим нещата на две, защото отговорностите са различни – за републиканската пътна мрежа отговорността е на АПИ и Министерството на регионалното развитие, въобще на управляващите, а за общинската пътна мрежа е на тука отсъстващите кметове и представители на община Ветово. Искам да продължа това, което казаха дотука общинските съветници.
Уважаеми жители на община Ветово,
Днес на този импровизиран митинг и изнесено заседание на общинския съвет на Ветово отсъстващите, тука липсващите хора са не само от община Ветово. Тука управляващите по принцип ги няма. Когато става въпрос за републикански път, отговорността е на управляващите, отговорността е на Министерството на регионалното развитие и на Агенцията по пътищата. Аз с удоволствие тая декларация, която ще приемете днес, ще я представя на новия министър на регионалното развитие и на шефа на Агенцията на пътна инфраструктура, но трябва да ви кажа, че това не е първият и последният ми опит да направя нещо за подобряването на пътищата в нашата община. Министър Нанков, докато беше министър, три пъти ме излъга за среща, която аз настоявах да проведем с жители на Глоджево. По мое предложение му предложих вместо разговорът да става в една такава обстановка, разговора да го проведем в неговия кабинет с представители на Глоджево в една нормална обстановка, да му обясним състоянието на пътя Глоджево – Кубрат. Три пъти исках среща, три пъти среща няма. Ако управляващите не искат да се срещат с депутати от опозицията, това е друг въпрос. Ако управляващите не искат да финансират пътищата в тези райони, нека да го обявят. Ако управляващите полагат грижа за всички райони, за всички жители на България еднакво, нека да го обявят. Но аз като депутат от русенска област и като жител на Ветово, такова нещо, такава грижа, специална, за пътищата в нашия регион не виждам. От тука призовавам чрез медиите всички управляващи да обърнат внимание на този район, защото живеещите в този район не са трета класа хора. Те са абсолютно равнопоставени, равностойни на всички български граждани. Призовавам управляващите да видят състоянието на пътищата, да направят контакт с хората тука, за да може така прословутите видими резултати да ги видят ето тука. Видимите резултати на ГЕРБ се виждат в пътищата на община Ветово. Ако това е грижата към хората, нека да дойдат да видят каква е тя в тази община. И трябва ли да имаме Своге 2, Своге 3 и във ветовска община, за да се предприемат някакви мерки и да се подобри състоянието на пътищата и при нас? Затова призоваваме чрез тази сесия на общинския съвет да се обърне внимание на тези пътища, да се отдели финансов ресурс. Желанието на нашите хора не е да имат магистрали, желанието на нашите хора е да имат проходими пътища, защото, колеги, те са непроходими.
Призовавам медиите да минат през участъка Глоджево – Кубрат, за да видят колко е проходим пътя. Той е непроходим. И ако някой иска да обърне внимание на тези хора как живеят, нека да направим тези среща тук, да дойдат управляващите, тази маса да не е празна, защото освен покана към кмета на общината, за днескашната сесия имаше покана до министъра на регионалното развитие, до министъра на транспорта, до министъра на вътрешните работи, до областния управител, до осемте депутата от русенска област. Тука да ги виждате вие? Ето, това е вниманието, което обръщат те към нашия район. Нито един от тях не присъства днеска тука. Как ще чуят те нашия глас? И в края на краищата нашият протест не е самоцел, ей така за самия процес, ние в същото време чрез този протест предлагаме и вариант как да се реши проблемът. В момента върви рехабилитация на пътя Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан, който е финансиран достатъчно, вече се работи от единия му край и се очаква след месец този ремонт да е до асфалтовата база на разклона Глоджево, желанието на тези хора е след като тези машини ще са там и целия ресурс, и цялата техника, просто от този разклон да се пусне техниката, да се ремонтира този участък до Глоджево, за да стане този път проходим, за да могат да се почувстват и нашите хора равностойни граждани на България.
С голямо удоволствие ще предам тази декларация и ще помоля за още една среща новата министърка с представители на община Ветово да изразим нашето безпокойство и да се надяваме, че ще обърнат внимание и на пътищата в нашата община. Благодаря.“

Осман Джиниев – жител на град Глоджево, също направи изказване: „Нямаше да взема отношение, но просто съм принуден. Като жител на Глоджево и като бивш кмет, тука знаят, които са на моята възраст и по-големи, този път е правен ’89 г. и оттогава отчасти се полагат кърпежи. Значи аз в същото време съм работодател, вече фирмите, които ми дават работа, давам хляб на 50 жени, отказват да ми носят работа заради пътя и аз съм принуден с мой превоз да отида, кола на три години, която вече като каруца скърца, не мога да минавам по този път. Апелът ми е, ние или сме забравени от ГЕРБ и от Господ, или трябва да видят кой и какви хора живеят тука. Ние сме работливи искаме да работим, но просто ножът вече е опрял до кокала и човек, когато е опрял до кокала, какво прави – предприема неща, които не са адекватни вече. Ще го направим, не само тука на ветовския път, ние можем да излезем и на Писанец на големия път да блокираме там.
Пътя Кубрат – Глоджево е правен ’74 г. Пак с кърпежи и с това, този път откога не е рехабилитиран, не е правен хубав път. Не може да се минава. Кубрат е близък град, там се отива да се пазарува, болници има, всичко има, там са нашите връзки, роднински, приятелски. Пък тука е центъра, пътя за Русе. Значи, пътя от Ветово до Кубрат през Глоджево трябва да се направи, за да може хората да пътуват. Понеже е републикански път, аз не знам, чух, че пътя по моето време се водеше към АПИ – Разград, сега към Русе и се прехвърля топката. Ние Глоджево сме в България, тъй че пътя дали е на АПИ – Русе или Разград трябва да се направи. Благодаря.“

Димитър Денев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, отбеляза: „Докато кметът на общината се вози в служебен джип, докато не го извадим от тоя служебен джип, тъй ще е, защото на много наши въпроси „Кога ще оправиш пътищата? Кога ще се справиш с проблема с кучетата?“ отговорът е „Аз карам джип, мен дупките не ме бъркат.“ и „Мен кучетата не ме хапят.“ Ей това е маниера, стила и начина на подход на Георгиев. Неговата липса в момента, всички сте свидетели на нея.“

Д-р Мехмед Мехмед – председател на Общински съвет – Ветово, допълни: „Именно затова няма как и кметът, и зам.-кметът, които карат високо проходими автомобили, да имат проблеми с дупките по пътищата, така че всички други жители на общината призовавам ви в най-скоро време да си купите високо проходими автомобили. Това е според мене решение на проблема или да се обърнем към кмета на общината да осигури на всяко семейство по един високо проходим автомобил. Мисля, че най-вероятно и според него ще излезе и по-евтино от това да ремонтираме пътя. Ще ме подкрепите, нали?“

Сподели:

Още новини от деня