Общински съвет – Ветово остави без разглеждане преписката по подадената от група селяни от VІ-ти избирателен район на с. Смирненски

Общински съвет – Ветово остави без разглеждане преписката по подадената от „група селяни от VІ-ти избирателен район на с. Смирненски, област Русенска“ жалба, заведена в деловодството на Общински съвет – Ветово под вх. № ОбС-80С-00-1/09.07.2013 година поради липса на правен интерес. Съветът препрати по компетентност преписката по подадената от „група селяни от V-ти избирателен район на с. Смирненски, област Русенска“ жалба, заведена в деловодството на Общински съвет – Вето…

Код на новината : *120121.html

    

Сподели: