Общински съвет – Ветово прие отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Общински съвет – Ветово прие отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г., както следва:

            1.1. По приходите – 14 003 378 лв., съгласно Приложение № 1;

            1.2. По разходите – 9 530 493 лв., съгласно Приложение № 2;

            1.3. Наличност на 31.12.2018 г. – 4 395 377 лв.

            2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 3.

            3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение № 5.

            4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 4.

Отчетът за касовото изпълнение е за бюджет, който не е на тази администрация. По принцип такъв отчет не е задоволителен по отношение на изпълнение на бюджет. Не е нормално в края на годината да останат ⅓ от сумата, която е предвидена в първоначалния бюджет. Още по-неприятно е, когато това е за сметка на капиталовата програма. Така че се надявам за в бъдеще Община Ветово да няма подобни отчети, което говори само по себе си, че не е свършена работа. Когато капиталовата програма не е изпълнена, означава, че съответната администрация не е работила.

Хубавото е, че тази година капиталовата програма върви по план с малки изключения и те са по отношение на това, че сме в една по различна ситуация, а именно коронавирус и т.н. Приходната част е леко занижена. Към края на този месец, началото на другия вече ще имаме яснота дали цялата капиталова програма ще може да се реализира през тази година, щото в крайна сметка е хубаво да имаме резерви, виждате всичко може да се случи, коментира кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Сподели: