Общински съвет – Иваново промени наредба след сезиране от прокуратурата

Време за прочитане: < 1 мин.

Делото в Административен съд – Русе, чието решение бе обявено днес е образувано по подаден протест от прокурор от Окръжна прокуратура-Русе срещу Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново, Област Русе, само в частта й на разпоредбата на чл.44, ал.2.

С молба вх.№2951 от 07.12.2017 г. по описа на съда, Общински съвет Иваново представя заверен препис от Решение №317/23.11.2017г. по протокол №30/23.11.2017г., с която е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново, с която е отменена протестираната разпоредба; решение №317/23.11.2017г. е влязло в сила.

Към момента на подаването на протеста и образуването на делото, оспорената разпоредба от Наредба № 1 за определяне администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново е била действаща, поради което е бил налице годен предмет на оспорване и интерес от оспорване на акта в посочената част. Следователно причината за образуването на делото пред Административен съд – Русе е ответникът ОбС – Иваново.

Административен съд – Русе остави без разглеждане подадения от прокурор при Окръжна прокуратура – Русе протест срещу Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново, Област Русе, само в частта й на разпоредбата на чл.44, ал.2. Производството е прекратено.

Сподели:

Още новини от деня