Общински съвет – Русе прие обръщение до Министерски съвет за проектиране и изграждане на автомагистралата Русе – Варна

Двата най-големи градове в Северна България – гр. Варна и гр.Русе са свързани помежду си чрез международен път Е70 от гр.Русе до пътен възел „Белокопитово“ и от там по автомагистрала А2 „Хемус“. През последните години автомобилният трафик между двата града беше значително увеличен с оглед туристите от Република Румъния, посещаващи черноморието. Липсата на адекватна инфраструктура, която да поеме преминаващите превозни средства затруднява както туристическия поток, така и обичайните транспортни нужди на района.

Считам, че правителството на Република България следва да предприеме действия за извършване на проучване на възможностите за свързване на двата най-големи града в Северна България чрез автомагистрала, посочва председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев.

Общински съвет – Русе прие обръщение до Министерския съвет на Република България, със следния текст:

Общински съвет – Русе се обръща към Министерския съвет на Република България с категорично настояване за предприемане на реални и решителни действия за свързване на двата най-големи градове в Северна България чрез автомагистрала.

Автомобилният трафик между Русе и Варна е значително увеличен през последните години. Това се случва от една страна поради значително увеличения обем на туристи от Република Румъния и Западна Европа, а от друга поради нарастващите търговски и бизнес отношения между двата града. Натовареният автомобилен трафик създава опасност за пътуващите особено в отсечката между гр.Русе и пътен възел „Белокопитово“, където пропускателната способност е значително по-малка и не отговаря на реалния трафик през      2023 г. Към настоящия момент е налице изключителна необходимост от предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, която да свърже двата града. Това ще спомогне за превръщане на България в още по-предпочитана туристическа дестинация, както и ще облекчи обичайния автомобилен трафик.   

Настояваме за поемане на ангажимент от страна на Министерския съвет относно вземане на решение за извършване на проучване и планиране на автомагистрален път, който да свърже двата най-големи града в Северна България. Изразяваме убедеността си, че това ще даде сериозен икономически тласък не само на посочените два града, а и на цяла Северна България, която несправедливо беше пренебрегвана през последното десетилетие при изграждане на инфраструктурни проекти.

Сподели: