Общински съвет – Русе ще бъде първи в стъпките към дигитализация на архива от хартиени документи

Общински съвет – Русе ще бъде първи в стъпките към дигитализация на архива от хартиени документи

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев даде отчет за дейността на Общинския съвет за периода януари – юни.

Най-впечатляващи се направените първи стъпки към дигитализацията на архива от хартиени документи, което включва всички предложения, решения и протоколи от 1992 г. насам. В новата база данни от pdf документи ще може да се извършва търсене по ключови думи и цели текстове, което ще даде още по-големи откритост и прозрачност на дейността на местния парламент. Това ще е и първият общински съвет, предприел стъпки в тази посока.

И още нови неща се случиха за изминалия 6-месечен период в Общинския съвет. Именно прозрачност и откритост са в основата на дейността на Съвета, като излъчването на живо на всички общински заседания по телевизия ТВН и youtube канала на Общинския съвет, са доказателство за това.

Промените в Правилника в началото на тази година дадоха възможност поставените под карантина общински съветници да участват в заседанията чрез видеоконферентна връзка. Три бяха общо дистанционните заседания за отчетния период.

Старейшините разполагат и с нови индивидуални таблети, което е още една стъпка към дигитализацията на работата на Общински съвет – Русе и преустановяване на практиката за копиране на материалите на хартиен носител. А именно това е сред приоритетите на Иво Пазарджиев.

 178 са приетите решения, касаещи всички области на компетентност на местното самоуправление, а 30 са питанията от общинските съветници, получили отговор от общинската администрация.

Сподели: