зала на смеха

Общински съвет – Русе ще реши за стартиране на процедура за отдаване под наем на Залата на смеха

Депозирано е предложение до Общински съвет – Русе за стартиране на процедура за отдаване под наем на Залата на смеха заедно с прилежащи към нея терени за поставяне на атракционни съоръжения. В предложението е заложено условие Залата на смеха да бъде ремонтирана, обновена и възстановена, за което е изготвена количествена сметка на необходимите ремонти. Целта на предложението е Залата на смеха да заработи следващото лято такава, каквато всички я помним. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков през отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: