Русенци вече се возят в брюкселски автобуси

„Общински транспорт Русе“ ЕАД планира закупуване на още 10 употребявани дизелови автобуса за изпълнение на новата транспортна схема

С писмо изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД е предоставил за одобряване и Общински съвет – Русе гласува днес бизнес план за развитието на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за периода 2024-2026 година, на основание чл. 26, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

„Общински Транспорт Русе“ ЕАД е акционерно дружество, в което едноличен собственик на капитала е Община Русе и по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия е общинско публично предприятие. Предмет на неговата дейност е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт. Дружеството е единствения оператор на тролейбусни превози на територията на град Русе и обслужва 7 тролейбусни линии. През м. май и м. ноември 2023 г. Община Русе възложи на общинското дружество превоз на пътници допълнително по 9 нови автобусни линии.

За извършване на транспортната дейност, към м. декември 2023 г. дружеството разполага с подвижен състав от 81 превозни средства, от които 22 тролейбуса HESS/NAW, 15 тролейбуса SOR TNS 12, 20 електрически автобуса SOR EBN 9.5 и 24 дизелови автобуса VanHool A330. Годишно се покриват над 1,7 млн. км и се реализират близо 3 млн. пътувания.

С оглед събиране на данни за реалното използване на обществения транспорт в град Русе и повишаване сигурността на водачите и пътниците в 35 превозни средства е инсталирана Система за видеонаблюдение и броене на пътникопотока. Събраните данни ще бъдат използвани за моделиране бъдещите промени по транспортната схема на град Русе, за да може тя да отговаря максимално на нуждите на пътуващите.

Община Русе, съвместно с „Общински транспорт Русе“ ЕАД беше одобрена за бенефициент по програма „Опазване на околната среда“, като през 2023 г. със средствата по програмата са доставени и въведени в експлоатация 15 нови тролейбуса и е завършено строителството на БКТП 2х 1000 kV на терена на новото депо на дружеството и площадка за зареждане на електрически автобуси. Безопасното експлоатиране на новодоставените тролейбуси по контактната мрежа е осигурено чрез изцяло завършената система за защита от пренапрежения по контактната мрежа.

При разработването на приходната и разходната част в прогнозата за 2024 г. е прието, че на „Общински транспорт Русе“ ЕАД ще бъде възложено изпълнението на допълнителни 2 млн. км на годишна база през следващите 12 месеца, като се отчитат всички значими измерими фактори – промяна на минималната работна заплата, инфлацията, увеличение на трудовия стаж на заетите в предприятието, тенденциите в изменението на пътникопотока и актуализираните субсидии и компенсации.

Финансовите разчети в Бизнес плана на „Общински транспорт Русе“ ЕАД са изготвени при прогноза за поетапно поемане на всички вътрешно градски линии през 2024 година, като прогнозните приходи са в размер на 8 335 хил. лева, а прогнозните разходи са в размер на 10 859 хил. лева. Финансирането на текущата дейност на дружеството през планирания период ще се осъществява чрез собствени приходи от продажба на превозни документи, чрез финансиране от централен бюджет и чрез финансиране от местен бюджет.

Планираните в дружеството инвестиции за периода 2024 – 2026 година са свързани с въвеждане в действие и възлагане на новата транспортна схема за изпълнение от „Общински транспорт Русе“ ЕАД и включват:

– закупуване на 10 употребявани дизелови автобуса;

– въвеждане на ERP система в дружеството;

– кандидатстване в рамките на новия програмен период по различни проекти, целящи развитието на човешките ресурси, както и осигуряване на средства за прединвестиционно проучване на различни проекти;

– актуализиране прединвестиционно проучване за проектиране и строителство на новото депа – разделяне на повече етапи с цел повишаване шансовете за намиране на финансиране;

– завършване прединвестиционно проучване на реконструкция на ТИС и изграждане на батерийно стопанство.

Сподели: