Общинско помещение за аптека в Сеново ще бъде отново отдадено под наем

Общинско помещение за аптека в Сеново ще бъде отново отдадено под наем

Общинските съветници във Ветово ще одобрят стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв. м., разположение на 1 етаж в Административна сграда „Кметство“- град Сеново, община Ветово. Това ще се случи по време на редовното заседание на общинските съветници на 23 март.

Сподели:

Още новини от деня