Инж. Илиан Милев: Към момента е изпълнена 95% от канализация и 54% от полагането на нови водопроводи

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще избере Илиан Милев за управител на 13 март

На 13 март ще се състои извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе. Първа точка от дневния ред предвижда представителите на съдружниците да изберат инж. Илиан Лоренов Милев за управител на дружеството за срок от 5 години. Той спечели проведения от МРРБ конкурс за избор на управител. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще бъде упълномощен да сключи договор за възлагане на управлението с избрания управител. Ще бъде отменен приетия на 23 май 2018 година с решение на общото събрание на съдружниците статут на одитния комитет

Сподели: