имоти русе

Общо събрание в блока/кооперацията

Какво означава общо събрание в блока или кооперацията?

Съгласно Закона за етажната собственост у нас е наложително да се провежда Общо събрание в блока/кооперацията на живущите в една сграда. Така се управлява конкретна жилищна сграда. Тоест  свикването на общи събрания касае важни въпроси за общите помещения и други наболели проблеми.

Това налага общо гласуване и обсъждане. Всяко Общо събрание бива оповестено  публично и има обявен предварително дневния ред. След получаване на такова уведомление, собствениците на жилища са длъжни да се явят в уречения ден и час.

Общото събрание в блока/ кооперацията на собствениците може да се провежда по-често, ако е необходимо. То се свиква при следните случаи:

  • Ремонти на покрива
  • Саниране на блока или кооперацията
  • Подмяна на входната врата
  • Проблеми с асансьора
  • Поддържане хигиената на стълбището
  • Кражби и др.

На самото общо събрание се обсъждат неотложните проблеми и въпроси, след което се вземат определени решения чрез общо гласуване. Когато се вземат основните решения, по един или друг начин инициаторът на срещата е длъжен да формализира взетите решения, да уведоми всички собственици за резултатите.

Провеждането на такова събрание не е лесно и често се стига до скандали и обвинения, когато се събират финансови средства за текущи или капитални ремонти. Нужно е да има съвестен човек или фирма, за да изпълняват ролята на домоуправител на сградата. От работа му зависи като цяло дали една сграда се поддържа правилно и се предприемат нужните мерки за правилната й експлоатация.

Запомнете! Важно е да се отбележи, че е необходим кворум от събранието. А това означава, че ако не се съберат 67% от живущите, се изчаква 1 час и след това се провежда при наличие на 33%. Съставя се и протокол, в който присъстващите се подписват срещу 3-те си имена. Това е важен документ и не бива да се прескача.

Сподели: