Обявени са резултатите от националния ученически литературен конкурс по цитат от Веселин Андреев в Русе

Обявени са резултатите от националния ученически литературен конкурс по цитат от Веселин Андреев, организиран от методическото обединение на учителите по български език и литература в ПАГ „Гео Милев“ – Русе със съдействието на Регионалното управление по образованието – Русе с подкрепата на Община Русе. Ето и победителите в разделите:

Поезия

група VIII – X клас

Венета Севдалинова Маринова – IX „А“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе
Калина Огнянова Христова – IX „А“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе
Анита Иванова Иванова – Х „В“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе

Поощрителна награда за Петя Ивайлова Любенова – Х „Г“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе

група XI – XII клас

Мариян Красимиров Кънчев – XI клас, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна
Радостина Руменова Атанасова – XI „Г“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе
Силвия Росенова Русева – XII „А“ клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе
Билхен Биртан Сали – XII клас, СУЕЕ”Св.Константин-Кирил Философ”- гр.Русе

Проза

група VIII – X клас

жанр разказ/ импресия

Михаела Георгиева Георгиева – X „В” клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе
Александра Руменова Григорова – Х „В“ клас, ПАГ„Гео Милев“ – Русе
Венета Севдалинова Маринова – IX „А“клас, ПАГ„Гео Милев“ – Русе

Поощрителна награда за Деница Дончева Караколева – Х „В“ клас, ПАГ„Гео Милев“ – Русе

група VIII – X клас

жанр есе

Зара Ивайлова Джурова – VIII „В” кл., ПАГ „Гео Милев”- гр.Русе
Радина Каменова Щерева – Х „Г“ клас, ПАГ „Гео Милев”- гр.Русе
Хаят Метин Шерафидин – VIII „А” кл., ПАГ „Гео Милев”- гр.Русе

Поощрителна награда за Силвена Павлинова Петрова – X „В” клас, ПАГ„Гео Милев“- Русе и Мирая Пламенова Гешева – VIII „Б” кл., ПАГ „Гео Милев”- гр.Русе

група XI – XII клас

жанр разказ/ есе

Ангел Насков Тютюнджиев – XII „Б“ клас, СУЕЕ”Св.Константин-Кирил Философ”- Русе
Вероника Петрова Андреева – XI „А“ клас, СУЕЕ”Св.Константин-Кирил Философ”- Русе
Билхен Биртан Сали – XII клас, СУЕЕ”Св.Константин-Кирил Философ”- гр.Русе

Сподели: