Обявени са свободни места за прием в детските градини и яслените групи

Обявени са свободни места за прием в детските градини и яслените групи.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

На 27 ноември е изготвена заповед за обявяване на неучебен ден в ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово и НУ „Васил Априлов“ – с. Хотанца.

Подготвена е информация, във връзка с подаден окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”.

Изготвен е доклад за междинно отчитане в изпълнение на т. 12 „Изпълнение и отчитане“ по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г.

Експерти на Община Русе, директори на детски ясли и социални услуги участваха в обучителен семинар на тема „Актуална информация за новите промени в Кодекса на труда – електронни трудови книжки и електронно трудово досие. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство“, организиран от Регионалния съвет на КНСБ – Русе.

Представители на Община Русе участваха в работна среща, на която бе обсъдена координацията на действията на органите за защита на жертвите от домашно насилие, организирана от Сдружение „Център Динамика“.

Сподели: