Обявени свободни работни места в област Русе към 18 ноември

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ – безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/1 офис мениджър, висше обр. – комуникационна техника и технология/право/бизнес администрация, английски език, компютърни умения, стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни ме…

Код на новината : *120307.html

    

Сподели: