Обявени свободни работни места в област Русе към 11 ноември

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:1 технически секретар, средно обр., английски език /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/1 машинен оператор – шиене на облекла, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/1 работник по поддръжка на сгради, средно обр. /по чл.52 /2/ от ЗНЗ – вре…

Код на новината : *120019.html

    

Сподели: