Обявено е частично бедствено положение в Дряновец

Със заповед н акмета на Община Бяла е обявено частично бедствено положение в Дряновец и прилежащата му територия. Въведен е в действие общинския план за защита при бедствия в частта му за провеждане на неотложни аварийно – възстановителни работи и защита на населението и националното стопанство при наводнения на територията на Община Бяла. Създаден е щаб за овладяване на усложнената обстановка след обилните валежи със секретар Николай Плачков. Щабът работи в непрекъснат режим. Приведена в готовност е специализирана техника за евакуация на хора и имуществото им, ако се наложи. В готовност е приведен целият наличен състав на общинското доброволно формирование за реакция при бедствия.

Срокът на действие е до 18 юни.

Сподели:

Още новини от деня