пристанищен комплекс русе

Обявен е конкурс за възлагане на управлението на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД

Обявен е конкурс за възлагане на управлението на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пояснява, че става дума за избор на двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите.

В писмената част на конкурса кандидатите представят концепция за развитие на предприятието. Концепцията  включва и предложения за развитие на дружеството при концесия на основните услуги, предоставяни от предприятието. В концепцията кандидатът представя и приноса си към управлението на предприятието. Кандидатът представя концепцията в обем до 10 страници.

До устната част на конкурса се допускат кандидати, които са получили най-малко 20 точки.

Устната част на конкурса ще се проведе чрез събеседване на тема „Взаимодействие с потребителите на пристанищни услуги“.

Сподели:

Още новини от деня