Обявен е конкурс за презентация на френски език по повод Деня на франкофонията

Обявен е конкурс за презентация на френски език по повод Деня на франкофонията

По случай Деня на франкофонията – 20 март 2024 г. Русенският университет „Ангел Кънчев” и Представителството на Университетската Агенция на Франкофонията в София обявяват конкурс за презентация на френски език на тема “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait” (“Да би младо знаело, да би старо можело”).

В конкурса могат да се включат ученици от град Русе, изучаващи Френски език като втори.

Презентациите ще се оценяват по няколко критерия – съответствие със зададената тема, обем, структура, правопис, стил, език.

Най-добрите автори ще получат награди, които ще им бъдат връчени от ректора на Русенския университет, проф. д-р инж. Пламен Кангалов, на тържествено събитие по случай Деня на Франкофонията.

Правила за участие:

Обем на презентацията: 8-10 слайда с текст. Презентация с текст под 8 слайда, текст, който не е свързан с темата, както и текст, заимстван от интернет, получава 0 точки.

Краен срок за изпращане на презентациите: 17.03.2024 г., 24:00 ч.

Презентациите ще се приемат по електронна поща на адрес: [email protected] или на адрес: 7004, Гр. Русе, ул. „Студентска“ 8, корпус 7, каб. 216, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – за Румяна Иванова.

Участниците задължително трябва да посочат трите си имена, институцията, в която учат, клас, електронна поща / пощенски адрес и телефон за връзка.

Очакваме вашите интересни творби.

BONNE CHANCE!

Сподели: