Обявен е подбор на персонал за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“

Обявен е подбор на персонал за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Подробна информация може да се намери тук и тук

Изготвен и съгласуване  договор за възлагане предоставянето на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: