Обявен е фотоконкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе“

Обявен е фотоконкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе“

Регламент и условия на фотоконкурс „Моето незабравимо преживяване в Русе“, обявен от Фондация „Русе – град на свободния дух“

1. Тема и цел на конкурса

Русе е град на разнолики култури и общности. Град на традиции и новаторство. Град, в който няма как да не усетиш свободния дух и да не се заредиш с творческа енергия. Град, в който можеш да научиш много, но и да се забавляваш. Град на прекрасни преживявания.
Ако сте преоткрили Русе и тук е мястото на вашите незабравими емоции, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Община Русе, ви предлага възможност да се включите в национален фотоконкурс на тема „Моето незабравимо преживяване в Русе“ .

Можете да се включите в него с фотографии, които да представят значими сгради, паметници, панорами, събития или просто приключения от град Русе. Очакванията са, те или разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да въздействат емоционално. Необходимо е снимките да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

Темата включва два раздела: Пейзажи и Събития. Във всеки раздел участниците ще бъдат класирани на база възраст и професионален опит, разпределени в три категории:

• Деца и младежи
• Любители
• Професионални фотографи

Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Целта е да бъдат насърчени фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от Русе.

2. Участници
2.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта.
2.2. Лица, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.
2.4. Във фотоконкурса НЕ могат да участват служители на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, членове на журито, техните семейства и други лица, свързани с организаторите на конкурса

3. Технически изисквания към снимките и ограничения
3.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса, в единия или двата обявени раздела.
3.2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2019 или 2020 г.).
3.3. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака.
3.4. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
3.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
– обработка на яркост и контраст;
– изостряне на изображението;
– прекадриране на снимката.
3.6. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.
3.7. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални технически параметри, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми.
3.8. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на изискванията на конкурса, нарушават етичните норми или действащото законодателство, или по какъвто и да е начин да уронват престижа на конкурса.

4. Авторски права
4.1. Авторските права са притежание на фотографите.
4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. При предявени претенции от трети лица, авторът на предоставената фотография носи пълна отговорност. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да използват безвъзмездно изображенията по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса, както и за употребата им в промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе.
4.4. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника.

5. Регистрация и участие
5.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес [email protected]
5.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:
– заглавие на снимката
– име на автора
– дете/любител/професионален фотограф
– категория
– текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)
– година на заснемане
– за участници под 18 г. – възраст и име на родител/настойник
– телефон за връзка
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

6. Срокове
6.1. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 15 юни 2020 г.
Краят на конкурса настъпва в 20:00 часа на 30 септември 2020 г.
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.
6.2. Гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за определяне на фотография, носител на „Наградата на публиката“ става от 1 октомври до 23:59 часа на 10 октомври 2020.
6.3. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват първите 10 фотографии класирани от журито във всяка категория.

7. Награди
Категория „Пейзажи“
Деца и младежи до 18 годишна възраст
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150 лева
3-то място -50 лева

Любители фотографи
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150лева
3-то място -50 лева

Професионални фотографи
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150 лева
3-то място -50 лева

Категория „Събития“
Деца и младежи до 18 годишна възраст
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150 лева
3-то място -50 лева

Любители фотографи
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150 лева
3-то място -50 лева

Професионални фотографи
1-во място – 250 лева
2-ро място – 150 лева
3-то място -50 лева
Награда на публиката – 200 лева

8. Избор на победители
Фотографиите и фотографските проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Община Русе, Общински съвет – Русе и професионални фотографи.
Чрез гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще бъде определена фотографията – фаворит на публиката.
Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

9. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
Фотографът дава съгласието си Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със фотоконкурса.

10. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с регламента и условията на конкурса и че ги приемат.

11. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Сподели: