С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обявление от Община Ветово

Време за прочитане: 2 мин.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  1. със Заповед № РД-162/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.208.8, местност „Кесик кору“ с площ 24002 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  2. със Заповед № РД-163/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.208.7, местност „Кесик кору“ с площ 10504 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  3. със Заповед № РД-164/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.214.7, местност „Кесик кору“ с площ 5006 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  4. със Заповед № РД-165/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.209.8, местност „Кесик кору“ с площ 26606 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  5. със Заповед № РД-166/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.196.33, местност „Есенника“ с площ 11602 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  6. със Заповед № РД-167/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.194.18, местност „Есенника“ с площ 6502 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  7. със Заповед № РД-168/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.196.10, местност „Есенника“ с площ 6499 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  8. със Заповед № РД-169/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 39832.1.19, местност „Есенни кулак“ с площ 7983 кв.м., в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  9. със Заповед № РД-170/11.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.13.25, местност „Испиденца“ с площ 24999 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
Сподели:

Още новини от деня