С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обявление от Община Ветово

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  1. с Решение № 256 по Протокол № 19/27.11.2020 год. от заседание на Общински съвет – Ветово, е одобрено задание и е дадено разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улично кръстовище между улици „Алеко Константинов“ и „Никола Вапцаров“ между ОТ 343, 376 и 377 и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IX-11 и УПИ XIV-за детска площадка (нов) в кв. 120, гр. Глоджево, общ. Ветово.
  2. с Решение № 257 по Протокол № 19/27.11.2020 год. от заседание на Общински съвет – Ветово, е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улици „Жельо войвода“ и „Цар Калоян“ и обособяване на паркинг за леки автомобили по бордюрна регулация между ОТ (Осева точка) 577, ОТ 649 и ОТ 277 в гр. Ветово, общ. Ветово.
Сподели: