С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обявление от Община Ветово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  1. със Заповед № РД-49/15.01.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрено задание за проектиране на ПУП-ИПР /Изменение на план за регулация/ и ПЗ /План за застрояване/ за УПИ I-326, II-327 и VIII–326 кв. 93 по кадастралния план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе
  2. със Заповед № РД-48/15.01.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрено задание за проектиране на ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ и ПЗ /План за застрояване/ за УПИ III-1569 Пп, IV–1570 Пп, кв.132 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе
  3. С Протокол № 26/23.12.2020 г. на ОЕСУТ е допуснато ПУП–ИПР /Изменение план за регулация/ на УПИ IV–195, кв. 35 по кадастралния план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе
Сподели: