Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Обявление от Община Ветово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 1. С Решение № 265 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ За отреждане на ПИ 39832.2.40, местност „Есенни кулак“ в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 2. С Решение № 266 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.197.9, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 3. С Решение № 267 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.208.7, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 4. С Решение № 268 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.214.7, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 5. С Решение № 270 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.194.17, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 6. С Решение № 271 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.194.16, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 7. С Решение № 272 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.196.33, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 8. С Решение № 273 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.196.10, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 9. С Решение № 274 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.185.22, местност „Курт орман“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 10. С Решение № 275 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.214.5, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 11. С Решение № 276 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.209.8, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 12. С Решение № 277 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.208.8, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 13. С Решение № 278 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.199.27, местност „Кривня гьол“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 14. С Решение № 279 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.194.18, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 15. С Решение № 280 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.196.24, местност „Есенника“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 16. С Решение № 281 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 10803.214.6, местност „Кесик кору“ в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 17. С Решение № 282 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 39832.2.5, местност „Есенни кулак“ в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 18. С Решение № 283 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 39832.1.19, местност „Есенни кулак“ в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 19. С Решение № 284 по Протокол № 20/29.12.2020 г. на ОбС – Ветово е одобрено задание за изготвяне на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за отреждане на ПИ 39832.2.7, местност „Есенни кулак“ в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, за „неземеделска производствена дейност“ и разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
Сподели: