С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обявление от Община Ветово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  1. Със заповед № РД-76/28.01.2021 г. е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 66229.13.24, местност „Испиденца“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, с който територията на ПИ се определя „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
  2. Със заповед № РД-77/28.01.2021 г. е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 66229.12.60 местност „Чилтарла“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, с който територията на ПИ се определя „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
  3. Със заповед № РД-75/28.01.2021 г. е одобрено изменение на границата на ПИ 603.1655, кв. 81 по кадастралния план на гр.Ветово, общ. Ветово
Сподели: