"Овергаз мрежи" е подготвило работни проекти за изграждане на газоразпределителна мрежа с дължина 44 км. в Мартен

„Овергаз мрежи“ е подготвило работни проекти за изграждане на газоразпределителна мрежа с дължина 44 км. в Мартен

Време за прочитане: 2 мин.

Клиентите на „Овергаз мрежи“ в град Мартен са 26 домакинства и 4 обществено – административни обекта, сред които училището, съобщи днес Магдалина Илиева – заместник-кмет „Устройство на територията“ в Община Русе. /на снимката/ Тя отговори на въпроси от общинския съветник Алисе Муртезова. Дружеството е подготвило работни проекти за изграждане на газоразпределителна мрежа с дължина 44 км. в Мартен. Тези работни проекти обхващат цялата урбанизирана територия на града и обхващат всички домакинства и обществено – административни обекти в Мартен. Изградената газоразпределителна мрежа в Мартен е с дължина 9.4 км. и достига до над 100 домакинства. В инвестиционната програма на „Овергаз мрежи“ е заложено дружеството да изгради разпределителен газопровод до сградата на кметство Мартен. Той ще захрани сградата, вкл. киносалон, етаж, офиси и пенсионерски клуб. По пътя си изграденият разпределителен газопровод ще даде възможност на всички желаещи да стопански и битови потребители да бъдат газифицирани.

Многократно са водени разговори с изявили желание местни жители да бъдат включени в газоразпределителната мрежа на „Овергаз“ на територията на Мартен, добави зам. – кметът. Диалогът ще продължи с дружеството, като то ще направи всичко възможно да предостави услугата „газификация“ на своите потенциални клиенти в максимално кратки срокове. Бъдещето развитие на газоразпределителната мрежа в Мартен е свързано с наличието на клиентски интерес. Надеждата е през тази година максимален брой клиенти да се убедят в ползите от газификацията като начин на отопление. Включването на Мартен в обхвата на програма „Лайф“ ще даде възможност на по – голям брой жители да използват екологичния чист природен газ като алтернативен енергоизточник в своите домове. Газифицирането би ограничило настоящото горене на влажни дърва, въглища, нерегламентирани материали и прочие, което замърсява околната среда.

Кметът на Мартен Димо Тонев отбеляза на свой ред, че се занимава от поне 3 – 4 години с тази тема. Разговарял е с изпълнителните директори на „Овергаз“, но се е сблъсквал с редица проблеми. Нееднократно са събирани подписи и внасяни подписки в „Овергаз Русе“. Кметът отбеляза, че получава писма, че ще бъдат включени от 2018 година насам. Той заяви, че няма как да се възползват от нов вид гориво домакинствата, при положение, че до тях няма прекарана тръба. Понастоящем единственият вариант да се ползва газ е слагането на система с компресиран газ в двора, но не всеки може да го направи финансово.

Община Русе инициира среща с изпълнителния директор на „Овъргаз мрежи“, по време на която бе обсъдена възможността в участъците от уличната мрежа, където ще се подмени ВиК – инфраструктурата в Русе и малките населени места да се изградят разпределителни газопроводи. Дружеството е изразило желание да удовлетвори в максимално голяма степен желанията на потенциалните клиенти, като се предостави услугата „газификация“ в максимално кратки срокове.

Сподели:

Още новини от деня