Овладяно е огнището на болестта "Африканска чума" по свинете в Калугерени

Овладяно е огнището на болестта „Африканска чума“ по свинете в Калугерени

Заместник областният управител на област Русе и председател на Съвместната българо-румънска земеделска работна група Свилен Иванов откри днес в община Гостину петото за тази година заседание на групата.

Преди да се премине към предварително планирания дневен ред, по изрично настояване на Лучиан Корозел, заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево, беше разгледан актуалния и за двете страни проблем, свързан с Африканска чума. Г-н Корозел изрази тревога от факта, че в Община Калугерени, намираща се на 35 км. от Гюргево е открито и овладяно огнище на заболяването.

Г-н Ливиу Флореску, директор на Окръжна дирекция санитарно-ветеринарен контрол информира участниците, че е намерено и мъртво диво прасе, пробите от което са положителни. Това поражда още по-голямо безпокойство предвид факта, че именно дивите прасета са най-опасния преносител на заразата.
Кметът на община Гостину, г-н Думитру Въкару сподели за мерките предприети в тяхното населено място за превенция срещу навлизането на заболяването. Всички входно-изходни точки на общината са затворени, с изключение на един, на който се извършва дезинфекция на всички преминаващи превозни среща.

Не на последно място, г-н Свилен Иванов настоя пред румънските си колеги да са безкомпромисни в действията си, които трябва да се извършват своевременно в 3 и 10 километровите зони от огнищата.
Той подчерта отново необходимостта да се предприемат спешни мерки за намаляване популацията на домашни прасета на територията на нашата област, като и за по-масова информираност на населението.
След обсъждане на темата с Африканската чума, заседанието продължи по предварително заложения дневен ред.

Представени бяха ангажиментите на членовете на земеделската кооперация „Присака“ Гюргево, при прилагане на Закона за пчеларството, Национална програма за пчеларство 2017 – 2019 г. и достъпа до средствата от ЕС, мярка 6.3, през 2018 г. Темата предизвика интерес в българските участници, които ще използват някои от добрите практики на своите румънски колеги.

В своята презентация за вредата от изгаряне на стърнища след прибиране на реколтата, комисар Димитър Павлов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Русе показа ползите и вредите от паленето им, санкциите и размерите на налаганите глоби. Като съществени вреди посочи замърсяване на околната среда, унищожаване на земеделските земи и предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия.

Заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Сподели:

Още новини от деня