Огледаха участъци за ремонт в кварталите Дружба 1, Дружба 2, Дружба 3 и Чародейка

Служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ съвместно с представители на ръководството на Община Русе извършиха огледи и в кварталите Дружба 1, Дружба 2, Дружба 3 и Чародейка за преценка и приоритизиране на участъците, които се нуждаят от ремонт. Предстои изготвяне на количествено-стойностни сметки. На тяхна база ще бъдат определени окончателно междублоковите пространства, които ще бъдат ремонтирани, съобразно наличния финансов ресурс.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за свършеното през седмицата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Започнаха огледи на общински жилища, освободени от наематели за изпълнение на текущи ремонти с цел осигуряване на по-добра среда за живеене.

Започнаха дейностите по отстраняване на течове в помещения в сутерена на Драматичен театър „Сава Огнянов“.

Извършени са проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Издадени са 13 разрешения за строеж и са одобрени 6 подробни устройствени планове.

Сподели: