Огнян Басарболиев отличен от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с „личен почетен знак: първа степен – златен“

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на Огнян Басарболиев е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Басарболиев има над 27 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Русе, като в периода от 14.06.1994 г. до 28.02.1998 г. е заместник-районен прокурор. Бил е заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе от 10.01.2001 г. до 20.06.2004 г., както и административен ръководител в два последователни мандата от 21.06.2004 г. до 22.06.2014 г. От 17.07.2014 г. и към настоящия момент е административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Посочено е, че на всички заемани длъжности прокурор Басарболиев е показал много добра правна подготовка, висока професионална квалификация и организационни способности, ползва се с авторитет и уважение, а взаимоотношенията му с колеги, служители и представители на институциите да изключително коректни. С безупречното и при доказан професионализъм изпълнение на служебните си задължения е дал своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт.

Сподели:

Още новини от деня