Ограничава се достъпът до ОД „Земеделие“ – Русе

В изпълнение на Заповед РД-01-117/08.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването и Заповед РД 09-254/10.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и във връзка с решенията на извънредното заседание на МС се ограничава достъпа на външни лица до служебните помещения на ОД “Земеделие“- Русе!

За целта предоставените услуги ще се извършват в СТАЯ № 6, етаж 7 на ул. „Църковна независимост“ №16 в гр. Русе!

При възникнали въпроси, моля използвайте следните телефони за контакт:

 – Деловодство – 0888901345

 – Регистрация на земеделски стопани – 0882882467

 – Стопански дворове – 0888901345

 – Промяна на предназначение и актове за категоризация – 0882016737

 Или изпращайте запитвания на e-mail: Odzg_Ruse@mzh.government.bg

Сподели:

Още новини от деня