Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили

Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили

Достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили е ограничен. За двете сметища бяха издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията през декември миналата година. Кметовете са изпълнили предписаните мерки за ограничаване на достъпа на превозни средства, поставени са ограждения и охрана. Това установиха при проверки експерти на РИОСВ – Русе.

В момента битовите отпадъци от общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили се транспортират и обезвреждат чрез депониране на Регионалното депо в Русе. Количеството на отпадъци трябва да бъде до 10 % от капацитета на съответното депо. За цитираните общини количествата трябва да бъдат до 86 703 т. Това е записано в решене на Министерски съвет от декември 2017 г., касаещо общините включени в регионите за управление на отпадъците Дупница, Благоевград и Бяла.
През настоящата година ще бъде изградено Регионално депо за общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили Опака и Полски тръмбеш в землището на град Бяла.
РИОСВ – Русе ще продължи да упражнява контрол за спазване заповедта на преустановяване използването на депата и количествата на депонираните отпадъци.

Сподели:

Още новини от деня