Одобрена е инвестиционна програма на ВиК – Русе на стойност над 5 млн. лева за 2021 година

Одобриха инвестиционната програма на „ВиК“ ООД – Русе за настоящата година. Нейната стойност възлиза на 5 396 898 лв. Това стана ясно от проведено по-рано през деня заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от местното ВиК дружество. От представената информация става ясно, че малко над 75% от средствата или 4 071 098 ще бъдат използвани за реконструкция и подмяна на близо 23 км. водопроводи, осигуряващи питейна вода в населените места от региона, както и за подмяна на помпи и други ВиК съоръжения. 1 601 600 лв. от посочените над 4 милиона ще бъдат отделени за град Русе. За отвеждане на отпадните води са предвидени 1 064 800 лв., като с част от тях ще се ремонтират и подменят почти 600 метра тръби. Същевременно са заделени и 261 000 лв. за обслужване и доставка на нова техника в двете помпени станции в Русе и Бяла. В първата се предвижда доставяне на сървъри, инсталиране на съвременна информационна система, реконструкция на кранови пътища и доставка на когенератор. В станцията в Бяла е замислено да се извърши реконструкция на площадков водопровод. 

Споменатите по-горе средства са извън изпълняващия се към момента проект за изграждане на канализационна мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, както и на няколко колектора в т.нар. „Нова махала“ на гр. Русе. Припомняме, че благодарение на активната подкрепа от страна на областния управител Галин Григоров проектът стана реалност и буквално от преди броени дни се извършват дейности на терен, които ще спомогнат за отвеждането на отпадните води към градската пречиствателна станция. Реализирането на проекта ще доведе до и до пълно покритие на града с канализационна мрежа, отвеждаща към пречиствателната станция, а също така и 100 % пречистване на всички отпадни води. Колкото до нивото на покритие с водоснабдителни услуги в цялата област е 100%. Обслужват се общо 87 населени места чрез 33 водоснабдителни системи. За целта се използват 220 броя водоземни съоръжения.

Заседанието беше водено лично от областния управител Галин Григоров, а на него присъстваха още заместник областният управител Валентин Колев, главният секретар на Асоциацията Пламен Спасов, кметове на общини, както и управителят на „ВиК“ ООД – Русе Сава Савов.

Сподели: