Предстои преасфалтиране на алеите в Парка на възрожденците през тази година, гробниците също ще се ремонтират

Одобрена е консервация и реставрация на гробницата на Захари Стоянов в Парка на Възрожденците

С общо 3 млн. лв. над 150 проекта, кандидатстващи на конкурсен принцип, се очаква да бъдат финансирани по програмата за теренни археологически проучвания и теренна консервация

До момента Министерството на културата е съгласувало близо 30 проекта, свързани с консервация и реставрация на недвижими културни ценности на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство, като работата по съгласуването на още проекти продължава.

Сред съгласуваните проекти за емблематични обекти е гробница на Захари Стоянов в Парка на Възрожденците.

Предстои преасфалтиране на алеите в Парка на възрожденците през тази година, гробниците също ще се ремонтират
Сподели: