С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Одобрени са корекциите в разходната част на бюджета на Община Ветово за местните дейности

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Ветово прие корекциите в разходната част на бюджета за местните дейности по функции, дейности и разходни параграфи, и в разходната част в дофинансиране по дейности и разходни параграфи, съгласно Приложенията за корекциите по бюджета Ветово (собствен), км. Глоджево.

  • Увеличава капиталовата програма общо с 25 000 лв. разпределени по следния начин:
  • Дейност 525. Клубове на пенсионера и инвалида и др., параграф 52-02 Придобиване на сгради – 10 000 лв.;
  • Дейност 898. Други дейности по икономиката, параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти общо с 15 000 лв. разпределени: паркинг с 5 000 лв. и подпорната стена с 10 000 лв.;
  • Остатък от спортната площадка в гр. Ветово заложена в дейност 714. Спортни бази и спорт за всички, параграф 5206 изграждане на инфраструктурни обекти сумата от 1000 лв. се прехвърля  по дейност 622. Озеленяване, параграф 1015 материали.

Във връзка с докладни от читалища за допълнително финансиране от общината заложените средства в бюджета в дофинансиране дейност 738 Читалища параграф 4500- субсидии и други текущи трансфери за юридически лица се разпределя по следни начин:

  • НЧ „Пробуда 1873“- с. Кривня – 2500 лв.;
  • НЧ „Нов живот 1894“- гр. Сеново – 2500 лв.;
  • НЧ „Просвета 1901“ – с. Писанец – 2500 лв.;
  • НЧ „Просвета 1910“ – гр. Глоджево – 2500 лв.

Поради техническа грешка закупената PTZ камера на стойност 1500 лв. приета с решение № 339/29.03.2021 г. заведена в параграф 52-05 придобиване на стопански инвентар да се прехвърли в параграф 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения.

  • Намаление на резерва за непредвидени разходи с 83 000 лв.
Сподели:

Още новини от деня