Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Одобрени са 73 кандидати, подали документи в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г. по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Одобрени са 73 кандидати, подали документи в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г. по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип за работата в ресор „Комунални дейности“ през отминаващата седмица.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите /до 5 април/ представя в общината технически проект за газификация на имота /включващ и вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/и/, съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите /до 5 април/ представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май.

Дейностите се извършват по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз.

Оценката на кандидатите по критериите и чрез състезателен подбор беше извършена от работна група експерти по проекта.

Списъка с одобрените кандидати може да намерите тук.

Условията и сроковете за кандидатстване по 4-ата фаза от програмата вижте тук.

Сподели: