тролейбус зима транспорт

Одобрено е вливане на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД

Тази сутрин общинските съветници в Русе одобриха вливането на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД. Общински транспорт Русе 1 ЕАД не осъществява реална стопанска дейност, но съществуването му генерира разходи в размер на близо 6500 лева – одит, счетоводни разходи и др. Избран е общ одитор, който да провери договора и двете дружества. Една е постъпилата оферта след запитване от изпълнителния директор на Общински транспорт Русе АД от „Одит консулт“ в лицето на представляващия дружеството Наталия Минчева Пенева на стойност 2000 лева.
Само преди 7 месеца Общински съвет – Русе даде своето съгласие на „Общински транспорт Русе“ АД да бъде отпуснат допълнителен паричен заем в размер на 200 000 лева, който да бъде предоставен чрез увеличаване размера на главницата по договора за паричен заем, без да се променят останалите клаузи по договора.

Сподели:

Още новини от деня