Патронажната грижа в Община Русе и Община Сливо поле разширява обхвата си

Одобрено е допълнително споразумение по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“

Общинските съветници в Русе одобриха сега допълнително споразумение към споразумение между Община Русе и община Сливо поле по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Сподели:

Още новини от деня