топъл обяд социален патронаж автомобил Русе 2

Одобрено е проектно предложение от фонд „Социална закрила“ по целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“

Одобрено е проектно предложение от фонд „Социална закрила“ по целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Проведен е първият за 2024 г. Съвет по въпросите на социалните услуги, на основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги.

Извършени са планови проверки на 75 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“, на 12 от наетите лица на длъжност социален асистент по „Асистентска подкрепа“ и 13 проверки на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“.

Представители на дирекция „Социални и здравни дейности“ участваха в откриващото събитие в най-големия Регистрационно-приемателен център в гр. Харманли. Събитието се организира съвместно от Държавната агенция за бежанците при МС, които съвместно с УНИЦЕФ и Международната организация по миграция (МОМ) създадоха Сигурна зона за непридружени деца с подкрепата на Конфедерация Швейцария по линия на Фонда за бързо реагиране, управляван от Държавния секретариат по миграция. В рамките на втората част на официалното събитие се проведе работен семинар посветен на Координационен механизъм за работа по случаи на непридруженн деца.

Сподели: