земя земеделие обработка

Одобрено е разпределението на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на населените места от Община Русе

Издадени са заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Русе, с които е одобрено разпределението на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на населените места от Община Русе. Може да ги видите тук.

Сподели: