Близо 100 хил. лева влязоха в резерва на бюджета на Община Борово

Одобрено е съществуването на маломерни паралелки в ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово и ОУ “П. Р. Славейков“ – Обретеник

Общиински съвет – Борово разреши съществуването на маломерни паралелки съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 68, ал. 8, при условията на чл. 68, ал. 7 от цитираната наредба, с  брой ученици не по-малко от 10:

ОбУ “Св. Климент Охридски“- гр. Борово

– I клас – 1 паралелка с 10 ученици

– II клас – 1 паралелка с 11 ученици

– V клас – 1 паралелка с 14 ученици

– VI клас – 1 паралелка с 10 ученици

– VII клас – 1 паралелка с 10 ученици

ОУ “П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– I клас – 1 паралелка с 10 ученици

– II клас – 1 паралелка с 12 ученици

-V клас – 1 паралелка с 11 ученици

– VII клас – 1 паралелка с 12 ученици

Функционирането на паралелките ще става при условията на чл. 68, ал. 2, ал.3 и ал.7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнително финансиране от Община Борово на разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците в паралелките в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2021/2022 г.

Сподели: