Община Сливо поле е готова да помогне на бежанци от Украйна

Одобрено е съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на Сливо поле и Ряхово

Общински съвет-Сливо поле разреши формирането на самостоятелни маломерни паралелки с брой ученици в паралелка под нормативния минимум  в СУ  „Св. Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле за учебната 2021/2022 година, както следва:

 – самостоятелна паралелка X клас с 15 ученици;

 – самостоятелна паралелка ХІ клас с 15 ученици;

 – самостоятелна паралелка ХІI клас с 12 ученици.

Необходимите средства за дофинансиране на училището в размер на 5 096 лева за обезпечаване на учебния процес през 2021/2022 учебна година извън определените по стандарти за съответната дейност да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.

Разрешено е формирането на слети и самостоятелни маломерни паралелки с брой ученици в паралелка под нормативния минимум  в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ряхово за учебната 2021/2022 година, както следва:

– слята паралелка І – ІII клас със 7 ученици;

– слята паралелка ІІ – ІV клас с 10 ученици;

– слята паралелка V – VІ клас с 10 ученици;

– самостоятелна  паралелка VІІ клас с 5 ученици.

Необходимите средства за дофинансиране на училището в размер на 40 337 лева за обезпечаване на учебния процес през 2021/2022 учебна година извън определените по стандарти за съответната дейност се  осигуряват от приходите на Училищното настоятелство на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Ряхово.

Сподели: