Одобрено е трасето на бъдещия високоскоростен път между Букурещ и Александрия през окръг Гюргево, започват геоложки проучвания

Одобрено е трасето на бъдещия високоскоростен път между Букурещ и Александрия през окръг Гюргево, започват геоложки проучвания

Технико – икономическият съвет на Националната компания за управление на пътната инфраструктура на Румъния одобри окончателния вариант на трасето на високоскоростния път от Букурещ за Александрия. Той ще има дължина от 77 км. с 47 моста и подлеза, както и 10 пътни възела. Половината от тях ще са на територията на окръг Гюргево. В най – скоро време ще започнат и геоложки проучвания. Предстои депозиране на съответните документи за одобрение от 3 окръжни съвета, вкл. и този в Гюргево, за да стартира изграждането.

Сподели: