Община Две могили с Коледна украса

Одобрен е основен ремонт на сградата на бившето БКС в Две могили по „Красива България“

53 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика. Проектите са за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 51 са на общини, а 2 са трети страни (Държавна агенция „Архиви” – Велико Търново и Технически университет Габрово). С реализирането им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти, културни домове и читалища. Общата стойност на одобрените проекти е 11,9 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 лица, от които най-малко 235 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 20 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 230 незаети лица.

В Община Две могили ще се направи основен ремонт на сграда с идент. № 20184.1.2099.5. Става дума за зданието на бившето БКС. Повече по темата може да прочетете тук

Сподели: