Конкурс за детска рисунка на открито се състоя в Борово

Одобрен е План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово одобриха общинските съветници в Борово.

Настоящият План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово определя реда за поддържане и контрол на площадките за игра на територията на община Борово, изчерпателно изброени в Приложение № 1 и съдържа:

  1. Необходимите за спазване на изискванията на наредбата мерки;
  2. Финансови средства;
  3. Срокове и отговорници;
  4. График за извършване на периодичен (функционален) и годишен основен контрол; 
  5. Писмени процедури за извършване на периодичен (функционален) и годишен основен контрол.

Целта е да се се подобри безопасността на общественодостъпните площадки за игра, разположени на територията на община Борово. В съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от  НУРУБПИ площадките за игра на територията на община Борово подлежат на периодичен (функционален) контрол и  годишен основен контрол.

Сподели: