община борово

Одобриха маломерни и слети паралелки във всички училища в Община Борово

Общински съвет – Борово разреши съществуването на маломерни паралелки съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 68, ал. 8, при условията на чл. 68, ал. 7 от цитираната наредба, с  брой ученици не по-малко от 10:

ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово
– Ⅲ клас  – 1 паралелка с 15 ученици

– Ⅳ клас – 1 паралелка с 12 ученици

– Ⅴ клас – 1 паралелка с 10 ученици

– Ⅵ клас – 1 паралелка с 15 ученици

– Ⅶ клас – 1 паралелка с 14 ученици

– Ⅷ клас – 1 паралелка с 15 ученици + 1 СОП

– Ⅸ клас – 1 паралелка с 12 ученици

– Ⅹ клас – 1 паралелка с 10 ученици

ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– Ⅲ клас – 1 паралелка с 10 ученици

Разрешено е съществуването на слети паралелки съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от цитираната наредба, при условията на чл. 68, ал. 7  с  брой ученици не по-малко от 10:

ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– Ⅰ – Ⅱ клас – 1 паралелка с 10 ученици (Ⅰ клас – 8 ученици; Ⅱ клас – 2 ученици )

– Ⅴ – Ⅵ клас – 1паралелка  с 16 ученици (Ⅴклас – 9 ученици; Ⅵ клас – 7 ученици)

ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горно Абланово

– V – VI клас – 1 паралелка с 10 ученици ( Vклас – 6 ученици; VI клас  –  4 ученици)

Дадено е принципно съгласие за дофинансирате на маломерни и слети паралеки съгласно чл. 69, ал. 1, и във връзка с ал. 2 и ал. 3 от цитираната наредба, с брой ученици по-малко от 10.

ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово

– Ⅰ клас  – 1 самостоятелна паралелка с 7 ученици

– Ⅱ клас – 1 самостоятелна паралелка с 9 ученици

ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– Ⅳ клас  – 1 самостоятелна паралелка с 6 ученици

– Ⅶ  клас  – 1 самостоятелна паралелка с 7 ученици

ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горно Абланово

– Ⅰ – Ⅲ клас – 1 слята паралелка с 8 ученици (Ⅰ клас – 3 ученици; Ⅲ клас – 5 ученици )

– Ⅱ – Ⅳ  клас – 1 слята паралелка с 6 ученици (Ⅱ клас – 1 ученици; Ⅳ  клас – 5 ученици )

– Ⅶ клас – 1 самостоятелна паралелка с 2 ученици 4.         Дава съгласие за функционирането на паралелките по т.1 и т.2, от настоящото Решение, при условията на чл. 68, ал.7. от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнително финансиране от Община Борово на разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой.

Сподели: